Thư ngỏ của Chủ tịch Hiệp hội
Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam được thành lập vào ngày 07/07/2020. Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA.
11/06/2021 370 Lượt xem
THƯ NGỎ CỦA CHỦ TỊCH HIỆP HỘI

HIỆP HỘI MÁY VĂN PHÒNG VIỆT NAM

Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam được thành lập vào ngày 07/07/2020. Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA. Đến nay, Hiệp hội có gần 200 hội viên doanh nghiệp và cá nhân, trong đó có các doanh nghiệp lớn hoạt động trong lĩnh vực máy văn phòng như: Công ty CP Tập đoàn đầu tư VPS, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thanh Liêm; Công ty TNHH Dịch vụ Hà Nội; Công ty TNHH thiết bị văn phòng Bảo Nguyên…. Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam hoạt đông và chịu sự quản lý Nhà nước về ngành của Bộ Nội Vụ.

Trong suốt hành trình quá trình hoạt động, với nội lực của mình cùng sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ban, ngành đặc biệt là Bộ Nội Vụ, Hiệp hội đã từng bước trở thành trung tâm liên kết các hội viên hoạt động trong các lĩnh vực máy văn phòng trên cả nước. Động viên, giúp đỡ doanh nghiệp hội viên đầu tư kỹ thuật, áp dụng những công nghệ mới trong và ngoài nước để tăng cường khả năng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực máy văn phòng. Tạo mối liên hệ, kết nối hội viên của Hiệp hội với các tổ chức kinh tế khác trong việc cung cấp các nguyên liệu và tiêu thụ các sản phẩm của các hội viên. Hiệp hội là đầu mối thu thập thông tin về năng lực và tình hình sản xuất kinh doanh của hội viên; trên cơ sở đó tư vấn cho các hội viên để việc sản xuất kinh doanh có hiệu quả hơn, cung cấp thông tin về các chủ đầu tư, các dự án tạo điều kiện cho các hội viên tham gia đấu thầu tạo ra những việc làm mới có hiệu quả thiết thực.

Với vai trò tập hợp những đơn vị hoạt động trong ngành máy văn phòng, Hiệp hội là đầu mối thu thập và cung cấp các thông tin khoa học kỹ thuật có liên quan tới hoạt động sản xuất , kinh doanh ngành máy văn phòng. Hàng năm Hiệp hội thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề giúp các doanh nghiệp hội viên các thông tin về công nghệ mới. Hiệp hội tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị đã kịp thời cập nhật thông tin, xu hướng mới cũng như giới thiệu công nghệ xây dựng tiên tiến, sản phẩm máy văn phòng mới cho hội viên.

Song song với việc tổ chức các hội nghị chuyên đề có tính chất kỹ thuật, Hiệp hội đồng thời cũng tổ chức các buổi hội thảo cho hội viên để thảo luận, thu thập thông tin tổng hợp ý kiến xây dựng và phản biện đóng góp vào việc xây dựng cơ chế chính sách với các cơ quan chức năng và đóng góp ý kiến xây dựng văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành máy văn phòng … phản ánh kịp thời những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng các chính sách, góp phần đưa những quy định của nhà nước đến gần thực tế hơn.

Hiện nay Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam là hội viên của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, hội viên tập thể của hiệp Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam; hội viên của Phòng Thương Mại Và Công Nghiệp Việt Nam. Qua đó Hiệp hội làm nhiệm vụ đầu mối đối ngoại của các hội viên. Hiệp hội với những đóng góp để đem lại hiệu quả thiết thực và to lớn cho các hội viên, giúp đỡ các cơ quan hoạch định kinh tế và pháp luật thấy được tình hình thực tế trong lĩnh vực máy văn phòng đế có những điều chỉnh trong pháp luật và trong quản lý ngành máy văn phòng ngày một tốt hơn.
CHỦ TỊCH
NGUYỄN TUẤN MINH
 

 
Điều lệ của Hiệp Hội Máy văn phòng Việt Nam Điều lệ của Hiệp Hội Máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
11/06/2021 252 lượt xem
Bãn lãnh đạo Hiệp hội Bãn lãnh đạo Hiệp hội
Danh sách các chức danh lãnh đạo và chức năng nhiệm vụ Hiệp hội máy văn phòng Việt Nam - VOMA
14/06/2021 274 lượt xem
Ủy viên Ban chấp hành Ủy viên Ban chấp hành
Ban chấp hành do đại hội bầu ra, có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Đại hội. Bao gồm các thành viên sau:
14/06/2021 318 lượt xem
Tầm nhìn và Sứ mệnh Tầm nhìn và Sứ mệnh
Xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức chuyên nghiệp, uy tín, đại diện cho toàn ngành Máy văn phòng Việt Nam.
14/06/2021 287 lượt xem
Quyết Định Thành Lập VOMA Quyết Định Thành Lập VOMA
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
09/07/2021 160 lượt xem
Sơ đồ tổ chức Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam Sơ đồ tổ chức Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
09/07/2021 289 lượt xem
Chức năng, nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam Chức năng, nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
09/07/2021 153 lượt xem
Nhà tài trợ của năm