Bùi Thị Ngọc
Bùi Thị Ngọc
Sinh nhật: 08/12
Sinh nhật: 03/06
Phạm Thành Tâm
Phạm Thành Tâm
Sinh nhật: 17/05
Trang Tuấn Kiệt
Trang Tuấn Kiệt
Sinh nhật: 08/12
Đoàn Văn Ba
Đoàn Văn Ba
Sinh nhật: 18/05
CỬA HÀNG TIN HỌC 175A
CỬA HÀNG TIN HỌC 175A
Sinh nhật: 14/06
Phạm Thị Diệp
Phạm Thị Diệp
Sinh nhật: 16/11
Vũ Văn Công
Vũ Văn Công
Số 2, phố Thúy Lĩnh, P. Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giám đốc
Sinh nhật: 21/07
Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng
Sinh nhật: 16/11
Sinh nhật: 29/04
Ông Nguyễn Mạnh Dũng
Ông Nguyễn Mạnh Dũng
Sinh nhật: 08/12
Nguyễn Tuấn Minh
Nguyễn Tuấn Minh
Tập đoàn VPS
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh nhật: 24/12
Phạm Văn Vĩ
Phạm Văn Vĩ
Giám đốc
Sinh nhật: 01/08
Lê Nhật Việt
Lê Nhật Việt
Giám đốc
Sinh nhật: 22/03
Đinh Ngọc Ba
Đinh Ngọc Ba
Sinh nhật: 27/04
Lê Thanh Tuấn
Lê Thanh Tuấn
Giám đốc
Sinh nhật: 23/11
Nguyễn Đức Vinh
Nguyễn Đức Vinh
Giám đốc
Sinh nhật: 25/01
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI ANH
Sinh nhật: 17/03
ĐÀM XUÂN DƯƠNG
ĐÀM XUÂN DƯƠNG
Sinh nhật: 02/12
Quách Như Liên
Quách Như Liên
Sinh nhật: 08/10
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà
Sinh nhật: 08/08
Mai Huy Hạnh
Mai Huy Hạnh
Giám đốc
Sinh nhật: 30/03
NGUYỄN VĂN CƯỜNG  
NGUYỄN VĂN CƯỜNG  
Sinh nhật: 13/11
Kiều Lâm
Kiều Lâm
Sinh nhật: 20/10
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Sinh nhật: 26/03
Lại Hoàng Dương
Lại Hoàng Dương
Giám đốc
Sinh nhật: 09/03
Phùng Xuân Thành
Phùng Xuân Thành
Giám đốc
Sinh nhật: 29/06
Tập đoàn Neosys
Sinh nhật: 04/04
Nguyễn Thị Lương
Nguyễn Thị Lương
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT ĐỨC LÂM
Sinh nhật: 15/02
Nguyễn Văn Tú
Nguyễn Văn Tú
Tổng giám đốc
Sinh nhật: 28/05
Nhà tài trợ của năm