Kiều Lâm
Kiều Lâm
Sinh nhật: 20/10
Nguyễn Công Thuận
Nguyễn Công Thuận
Giám đốc
Sinh nhật: 10/10
Vũ Văn Công
Vũ Văn Công
Số 2, phố Thúy Lĩnh, P. Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giám đốc
Sinh nhật: 21/07
HỒ HỒNG PHONG
HỒ HỒNG PHONG
Giám Đốc
Sinh nhật: 28/05
VĂN TIẾN CƯỜNG
VĂN TIẾN CƯỜNG
Giám Đốc
Sinh nhật: 18/12
Phạm Quốc Bảo
Phạm Quốc Bảo
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật BCA
Sinh nhật: 03/07
ĐÀM XUÂN DƯƠNG
ĐÀM XUÂN DƯƠNG
Giám Đốc
Sinh nhật: 02/12
Huỳnh Hải Đăng
Huỳnh Hải Đăng
Trưởng phòng Sản phẩm
Sinh nhật: 01/01
Nguyễn Đức Công
Nguyễn Đức Công
Sinh nhật: 14/08
TRỊNH LÊ GIANG
TRỊNH LÊ GIANG
Trợ lý
Sinh nhật: 01/01
Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam
Sinh nhật: 10/11
Đoàn Hồng Việt
Đoàn Hồng Việt
Sinh nhật: 06/10
Phan Trọng Tuấn
Phan Trọng Tuấn
Giám đốc
Sinh nhật: 01/01
KHƯƠNG VĂN SÂM
KHƯƠNG VĂN SÂM
Giám Đốc
Sinh nhật: 11/04
Phạm Thị Diệp
Phạm Thị Diệp
Sinh nhật: 16/11
Phạm Thành Tâm
Phạm Thành Tâm
Sinh nhật: 17/05
Trần Thái Sơn
Trần Thái Sơn
Giám đốc
Sinh nhật: 04/07
ZHU XING BING
ZHU XING BING
Tổng giám đốc
Sinh nhật: 06/11
Nguyễn Văn Thọ
Nguyễn Văn Thọ
Giám đốc
Sinh nhật: 24/05
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Sinh nhật: 07/12
Nguyễn Đức Vinh
Nguyễn Đức Vinh
Giám đốc
Sinh nhật: 25/01
Nguyễn Thị Thu Khoa
Nguyễn Thị Thu Khoa
Sinh nhật: 04/07
Tập đoàn Neosys
Sinh nhật: 04/04
NGUYỄN VĂN CƯỜNG  
NGUYỄN VĂN CƯỜNG  
Sinh nhật: 13/11
Bùi Tuấn Dương
Bùi Tuấn Dương
Sinh nhật: 26/08
Phạm Văn Vĩ
Phạm Văn Vĩ
Giám đốc
Sinh nhật: 01/08
Sinh nhật: 03/06
NGUYỄN KIỀU TRANG
NGUYỄN KIỀU TRANG
Ủy viên Hội đồng quản trị
Sinh nhật: 03/10
NGUYỄN CÔNG TRIỀU TIÊN
NGUYỄN CÔNG TRIỀU TIÊN
Tổng giám đốc
Sinh nhật: 22/12
PHAN THÚC ĐỊNH
PHAN THÚC ĐỊNH
Giám Đốc
Sinh nhật: 18/10
Đối tác của Hiệp hội