Giới tính: Nam
Sinh nhật: 03/06
Chức vụ:
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VISTACO

Quy mô:
Sinh nhật: 25/08
Phạm Thành Tâm
Phạm Thành Tâm
Sinh nhật: 17/05
Quách Như Liên
Quách Như Liên
Sinh nhật: 08/10
CỬA HÀNG TIN HỌC 175A
CỬA HÀNG TIN HỌC 175A
Sinh nhật: 14/06
Phạm Quốc Bảo
Phạm Quốc Bảo
Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật BCA
Sinh nhật: 03/07
Trần Thái Sơn
Trần Thái Sơn
Giám đốc
Sinh nhật: 04/07
NGUYỄN THỊ NGỌC ĐỈNH
NGUYỄN THỊ NGỌC ĐỈNH
Giám Đốc
Sinh nhật: 12/06
VŨ VĂN NHƯỢNG
VŨ VĂN NHƯỢNG
Tổng Giám Đốc
Sinh nhật: 20/06
Đối tác của Hiệp hội