Giới thiệu chung

Thư ngỏ của Chủ tịch Hiệp hội
Thư ngỏ của Chủ tịch Hiệp hội
11/06/2021 370 lượt xem
Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam được thành lập vào ngày 07/07/2020. Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA.
Xem chi tiết
Bãn lãnh đạo Hiệp hội
Bãn lãnh đạo Hiệp hội
14/06/2021 274 lượt xem
Danh sách các chức danh lãnh đạo và chức năng nhiệm vụ Hiệp hội máy văn phòng Việt Nam - VOMA
Xem chi tiết
Điều lệ của Hiệp Hội Máy văn phòng Việt Nam
Điều lệ của Hiệp Hội Máy văn phòng Việt Nam
11/06/2021 252 lượt xem
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
Xem chi tiết
Ủy viên Ban chấp hành
Ủy viên Ban chấp hành
14/06/2021 319 lượt xem
Ban chấp hành do đại hội bầu ra, có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Đại hội. Bao gồm các thành viên sau:
Xem chi tiết
Tầm nhìn và Sứ mệnh
Tầm nhìn và Sứ mệnh
14/06/2021 287 lượt xem
Xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức chuyên nghiệp, uy tín, đại diện cho toàn ngành Máy văn phòng Việt Nam.
Xem chi tiết
Quyết Định Thành Lập VOMA
Quyết Định Thành Lập VOMA
09/07/2021 160 lượt xem
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
Xem chi tiết
Sơ đồ tổ chức Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam
Sơ đồ tổ chức Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam
09/07/2021 289 lượt xem
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
Xem chi tiết
Chức năng, nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam
Chức năng, nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam
09/07/2021 153 lượt xem
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
Xem chi tiết
Nhà tài trợ của năm