Ủy viên Ban chấp hành
Ban chấp hành do đại hội bầu ra, có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Đại hội. Bao gồm các thành viên sau:
14/06/2021 834 Lượt xem
ĐỀ ÁN NHẤN SỰ CHỦ CHỐT

HIỆP HỘI MÁY VĂN PHÒNG VIỆT NAM

Nhiệm kỳ I: Năm 2020 - 2025
Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội
 1. Đại hội.
 2. Ban Chấp hành: 11 người
 3. Ban Thường vụ: 05 người
 4. Ban Kiểm tra: 05 người
 5. Văn phòng, các ban chuyên môn: 05 người
 6. Pháp nhân thuộc Hiệp hội được thành lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
BAN CHẤP HÀNH : 11 người
Ban chấp hành do đại hội bầu ra, có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Đại hội. Bao gồm các thành viên sau:
Cố vấn cấp cao Hiệp Hội….  -  Ông Hoàng Văn Nghiên.
 1. Ông Nguyễn Tuấn Minh–Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn VPS
 2. Ông Võ Văn Quyền–Nguyên vụ trưởng vụ Thị trường trong nước
 3. Ông Võ Trọng Đính – GĐ kỹ thuật Công ty CP TM và DV Xem Sơn
 4. Ông Lê Tuấn Anh – Giám Đốc Công Ty TNHH TM và DV Thanh Liêm
 5. Ông Vũ Văn Công – TGĐ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hà Nội
 6. Ông Phạm Văn Vĩ – GĐ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quảng Lợi
 7. Ông Nguyễn Văn Tiến – GĐ công ty TNHH thiết bị  văn phòng Bảo Nguyên
 8. Ông  Đinh Ngọc Ba – GĐ công ty TNHH TM và DV máy văn phòng Anh Tuấn
 9. Ông Nguyễn Mạnh Dũng – PGĐ công ty TNHH TM và Đầu tư Sơn Tùng
 10.  Bà Bùi Thị Ngọc – GĐ công ty CP Thương mại và DV Ngọc Hà- Hà Nội
 11.  Ông Nguyễn Đức Vinh – GĐ Công ty TNHH TM và DV  Đức Hào Quảng Ngãi.
BAN THƯỜNG VỤ : 05 người
Ban Thường Vụ do Ban chấp hành bầu ra, trong số các ủy viên Ban Chấp Hành bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, một số ủy viên. Có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ đại hội.
Bao gồm các thành viên sau:
 1. Ông Nguyễn Tuấn Minh: Chủ tịch Hiệp Hội – Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn VPS
 2. Ông Võ Văn Quyền : Phó chủ tịch – Nguyên vụ trưởng vụ Thị trường trong nước
 3. Ông Lê Tuấn Anh: Phó chủ tịch – Giám Đốc Công Ty TNHH TM và DV Thanh Liêm
 4. Ông Vũ Văn Công: Phó chủ tịch – TGĐ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hà Nội.
 5. Ông Võ Trọng Đính: Phó chủ tịch – GĐ kỹ thuật Công ty CP TM và DV Xem Sơn.
BAN KIỂM TRA: 05 người
Ban kiểm tra do đại hội bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ hội, nghị quyết Hội, ..giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức…. Bao gồm:
 1. Ông Nguyễn Mạnh Dũng – Trưởng Ban kiểm tra – PGĐ công ty TNHH TM và Đầu tư Sơn Tùng
 2. Ông Phạm Văn Vĩ – Phó ban kiểm tra - GĐ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quảng Lợi
 3. Ông Hoàng Hà: Phó Ban Kiểm tra – PTGĐ  Tập Đoàn VPS
 4. Bà Bùi Thị Ngọc – Uỷ viên - GĐ công ty CP Thương mại và DV Ngọc Hà – Hà Nội
 5. Ông Nguyễn Huy Tùng: Ủy Viên – GĐ KD Công ty CP TM và DV Xem Sơn
Hội nghị Ban chấp hành mở rộng năm 2023 - Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam Hội nghị Ban chấp hành mở rộng năm 2023 - Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam tổ chức Chương trình Hội nghị Họp ban chấp hành mở rộng năm 2023.
30/06/2023 817 lượt xem
Sơ đồ tổ chức Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam VOMA Sơ đồ tổ chức Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam VOMA
Hội nghị Ban chấp hành toàn quốc mở rộng Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam năm 2023 đã thống nhất nâng số lượng thành viên Ban chấp hành. Bên cạnh đó bổ sung thêm các tiêu chí quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm từng thành viên trong Ban chấp hành. Đồng thời giới thiệu sơ đồ văn phòng của Hiệp hội.
30/06/2023 388 lượt xem
Điều lệ của Hiệp Hội Máy văn phòng Việt Nam Điều lệ của Hiệp Hội Máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
11/06/2021 809 lượt xem
Tầm nhìn và Sứ mệnh Tầm nhìn và Sứ mệnh
Xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức chuyên nghiệp, uy tín, đại diện cho toàn ngành Máy văn phòng Việt Nam.
14/06/2021 878 lượt xem
Quyết định thành lập Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam VOMA Quyết định thành lập Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam VOMA
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
09/07/2021 567 lượt xem
Chức năng, nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam Chức năng, nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
09/07/2021 302 lượt xem
Đối tác của Hiệp hội