Ủy viên Ban chấp hành
Ban chấp hành do đại hội bầu ra, có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Đại hội. Bao gồm các thành viên sau:
14/06/2021 319 Lượt xem
ĐỀ ÁN NHẤN SỰ CHỦ CHỐT

HIỆP HỘI MÁY VĂN PHÒNG VIỆT NAM

Nhiệm kỳ I: Năm 2020 - 2025
Cơ cấu tổ chức của Hiệp hội
 1. Đại hội.
 2. Ban Chấp hành: 11 người
 3. Ban Thường vụ: 05 người
 4. Ban Kiểm tra: 05 người
 5. Văn phòng, các ban chuyên môn: 05 người
 6. Pháp nhân thuộc Hiệp hội được thành lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ Hiệp hội.
BAN CHẤP HÀNH : 11 người
Ban chấp hành do đại hội bầu ra, có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Đại hội. Bao gồm các thành viên sau:
Cố vấn cấp cao Hiệp Hội….  -  Ông Hoàng Văn Nghiên.
 1. Ông Nguyễn Tuấn Minh–Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn VPS
 2. Ông Võ Văn Quyền–Nguyên vụ trưởng vụ Thị trường trong nước
 3. Ông Võ Trọng Đính – GĐ kỹ thuật Công ty CP TM và DV Xem Sơn
 4. Ông Lê Tuấn Anh – Giám Đốc Công Ty TNHH TM và DV Thanh Liêm
 5. Ông Vũ Văn Công – TGĐ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hà Nội
 6. Ông Phạm Văn Vĩ – GĐ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quảng Lợi
 7. Ông Nguyễn Văn Tiến – GĐ công ty TNHH thiết bị  văn phòng Bảo Nguyên
 8. Ông  Đinh Ngọc Ba – GĐ công ty TNHH TM và DV máy văn phòng Anh Tuấn
 9. Ông Nguyễn Mạnh Dũng – PGĐ công ty TNHH TM và Đầu tư Sơn Tùng
 10.  Bà Bùi Thị Ngọc – GĐ công ty CP Thương mại và DV Ngọc Hà- Hà Nội
 11.  Ông Nguyễn Đức Vinh – GĐ Công ty TNHH TM và DV  Đức Hào Quảng Ngãi.
BAN THƯỜNG VỤ : 05 người
Ban Thường Vụ do Ban chấp hành bầu ra, trong số các ủy viên Ban Chấp Hành bao gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, một số ủy viên. Có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ đại hội.
Bao gồm các thành viên sau:
 1. Ông Nguyễn Tuấn Minh: Chủ tịch Hiệp Hội – Chủ tịch HĐQT Tập Đoàn VPS
 2. Ông Võ Văn Quyền : Phó chủ tịch – Nguyên vụ trưởng vụ Thị trường trong nước
 3. Ông Lê Tuấn Anh: Phó chủ tịch – Giám Đốc Công Ty TNHH TM và DV Thanh Liêm
 4. Ông Vũ Văn Công: Phó chủ tịch – TGĐ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hà Nội.
 5. Ông Võ Trọng Đính: Phó chủ tịch – GĐ kỹ thuật Công ty CP TM và DV Xem Sơn.
BAN KIỂM TRA: 05 người
Ban kiểm tra do đại hội bầu ra, có nhiệm vụ kiểm tra giám sát việc thực hiện Điều lệ hội, nghị quyết Hội, ..giải quyết đơn thư kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của tổ chức…. Bao gồm:
 1. Ông Nguyễn Mạnh Dũng – Trưởng Ban kiểm tra – PGĐ công ty TNHH TM và Đầu tư Sơn Tùng
 2. Ông Phạm Văn Vĩ – Phó ban kiểm tra - GĐ Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Quảng Lợi
 3. Ông Hoàng Hà: Phó Ban Kiểm tra – PTGĐ  Tập Đoàn VPS
 4. Bà Bùi Thị Ngọc – Uỷ viên - GĐ công ty CP Thương mại và DV Ngọc Hà – Hà Nội
 5. Ông Nguyễn Huy Tùng: Ủy Viên – GĐ KD Công ty CP TM và DV Xem Sơn
Thư ngỏ của Chủ tịch Hiệp hội Thư ngỏ của Chủ tịch Hiệp hội
Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam được thành lập vào ngày 07/07/2020. Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA.
11/06/2021 370 lượt xem
Điều lệ của Hiệp Hội Máy văn phòng Việt Nam Điều lệ của Hiệp Hội Máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
11/06/2021 252 lượt xem
Bãn lãnh đạo Hiệp hội Bãn lãnh đạo Hiệp hội
Danh sách các chức danh lãnh đạo và chức năng nhiệm vụ Hiệp hội máy văn phòng Việt Nam - VOMA
14/06/2021 274 lượt xem
Tầm nhìn và Sứ mệnh Tầm nhìn và Sứ mệnh
Xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức chuyên nghiệp, uy tín, đại diện cho toàn ngành Máy văn phòng Việt Nam.
14/06/2021 287 lượt xem
Quyết Định Thành Lập VOMA Quyết Định Thành Lập VOMA
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
09/07/2021 160 lượt xem
Sơ đồ tổ chức Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam Sơ đồ tổ chức Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
09/07/2021 289 lượt xem
Chức năng, nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam Chức năng, nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
09/07/2021 153 lượt xem
Nhà tài trợ của năm