Điều lệ của Hiệp Hội Máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
11/06/2021 1.126 Lượt xem
Nội dung bài viết đang được cập nhật ...
Hội nghị Ban chấp hành mở rộng năm 2023 - Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam Hội nghị Ban chấp hành mở rộng năm 2023 - Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam tổ chức Chương trình Hội nghị Họp ban chấp hành mở rộng năm 2023.
30/06/2023 916 lượt xem
Sơ đồ tổ chức Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam VOMA Sơ đồ tổ chức Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam VOMA
Hội nghị Ban chấp hành toàn quốc mở rộng Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam năm 2023 đã thống nhất nâng số lượng thành viên Ban chấp hành. Bên cạnh đó bổ sung thêm các tiêu chí quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm từng thành viên trong Ban chấp hành. Đồng thời giới thiệu sơ đồ văn phòng của Hiệp hội.
30/06/2023 591 lượt xem
Ủy viên Ban chấp hành Ủy viên Ban chấp hành
Ban chấp hành do đại hội bầu ra, có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Đại hội. Bao gồm các thành viên sau:
14/06/2021 959 lượt xem
Tầm nhìn và Sứ mệnh Tầm nhìn và Sứ mệnh
Xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức chuyên nghiệp, uy tín, đại diện cho toàn ngành Máy văn phòng Việt Nam.
14/06/2021 1.324 lượt xem
Quyết định thành lập Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam VOMA Quyết định thành lập Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam VOMA
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
09/07/2021 1.035 lượt xem
Chức năng, nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam Chức năng, nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
09/07/2021 382 lượt xem
Đối tác của Hiệp hội