Giới tính: Nam
Sinh nhật: 25/08
Chức vụ:
Công ty Cổ Phần Thương Mại và dịch vụ Xem Sơn
Tập đoàn VPS
Quy mô:
Phạm Thành Tâm
Phạm Thành Tâm
Sinh nhật: 17/05
Quách Như Liên
Quách Như Liên
Sinh nhật: 08/10
Sinh nhật: 03/06
CỬA HÀNG TIN HỌC 175A
CỬA HÀNG TIN HỌC 175A
Sinh nhật: 14/06
Nhà tài trợ của năm