Tầm nhìn và Sứ mệnh
Xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức chuyên nghiệp, uy tín, đại diện cho toàn ngành Máy văn phòng Việt Nam.
14/06/2021 560 Lượt xem

TẦM NHÌN:

Xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức chuyên nghiệp, uy tín, đại diện cho toàn ngành Máy văn phòng Việt Nam.

SỨ MỆNH:

Góp phần vào sự phát triển hiệu quả, bền vững của Ngành và doanh nghiệp hội viên.

CHỨC NĂNG:

Tham vấn về chính sách cho cơ quan quản lý nhà nước.

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh cho hội viên.

Bảo vệ quyền lợi của hội viên trong giao thương.


Hội nghị Ban chấp hành mở rộng năm 2023 - Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam Hội nghị Ban chấp hành mở rộng năm 2023 - Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam tổ chức Chương trình Hội nghị Họp ban chấp hành mở rộng năm 2023.
30/06/2023 738 lượt xem
Sơ đồ tổ chức Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam VOMA Sơ đồ tổ chức Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam VOMA
Hội nghị Ban chấp hành toàn quốc mở rộng Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam năm 2023 đã thống nhất nâng số lượng thành viên Ban chấp hành. Bên cạnh đó bổ sung thêm các tiêu chí quy định rõ quyền lợi và trách nhiệm từng thành viên trong Ban chấp hành. Đồng thời giới thiệu sơ đồ văn phòng của Hiệp hội.
30/06/2023 162 lượt xem
Điều lệ của Hiệp Hội Máy văn phòng Việt Nam Điều lệ của Hiệp Hội Máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
11/06/2021 540 lượt xem
Ủy viên Ban chấp hành Ủy viên Ban chấp hành
Ban chấp hành do đại hội bầu ra, có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Đại hội. Bao gồm các thành viên sau:
14/06/2021 580 lượt xem
Quyết định thành lập Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam VOMA Quyết định thành lập Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam VOMA
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
09/07/2021 353 lượt xem
Chức năng, nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam Chức năng, nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
09/07/2021 239 lượt xem
Đối tác của Hiệp hội