Chủ đề: Chia sẻ về quản trị doanh nghiệp hợp lý, phát triển
Mặc dù dưới sự phát triển của khoa học công nghệ như hiện nay, các dây truyền sản xuất, các phần mềm quản lý doanh nghiệp, tiết kiệm nhân công hơn nhưng vị trí, vai trò của người chủ doanh nghiệp vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, quyết định sự thành bại trong kinh doanh của đơn vị.
12/08/2021 445 Lượt xem
Mặc dù dưới sự phát triển của khoa học công nghệ như hiện nay, các dây truyền sản xuất, các phần mềm quản lý doanh nghiệp, tiết kiệm nhân công hơn nhưng vị trí, vai trò của người chủ doanh nghiệp vẫn chiếm một vị trí vô cùng quan trọng, quyết định sự thành bại trong kinh doanh của đơn vị.

Bên cạnh đó, đứng trước những thay đổi lớn về chính sách, pháp luật lao động, cùng với sự tác động của những yếu tố ngoại cảnh như dịch bệnh COVID-19 trong thời gian qua, việc duy trì quản lý doanh nghiệp…để tạo động lực cho nguồn nhân lực quan trọng của doanh nghiệp phát huy được hết khả năng của mình, cống hiến nhiều hơn nữa cho đơn vị sử dụng lao động luôn là những trăn trở của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Hà Nội, đặc biệt là doanh nghiệp máy văn phòng.
 

 
- Hội thảo cung cấp thông tin thay đổi của thời đại mới, những thay đổi cơ bản trong quy định pháp luật hiện hành ảnh hưởng trực tiếp tới việc duy trì thực hiện quản trị trong các doanh nghiệp máy văn phòng nói riêng cũng như các doanh nghiệp nói chung. Một doanh nghiệp muốn phát triển bền vững thường có bộ phận quản trị gồm 3 cấp:
  • Quản trị viên cấp cao: Xác định mục tiêu, xây dựng chiến lược hành động và phát triển của tổ chức.
  • Quản trị viên cấp trung: Thực hiện kế hoạch, chính sách của tổ chức bằng cách phối hợp thực hiện cùng các phòng ban các công việc nhằm hoàn thành mục tiêu chung
  • Quản trị viên cấp cơ sở: Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo nhân viên hoàn thành công việc thường nhật để thực hiện các chỉ tiêu đề ra
- Hội thảo đưa ra xây dựng được toàn diện hệ thông số để kiểm soát sức khỏe Doanh nghiệp thông qua hệ thống nhân sự làm việc cho mình.

+ Hội thảo đưa ra các phương pháp tư duy của nhà lãnh đạo trong việc sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa Doanh nghiệp từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa Doanh nghiệp, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo.

+ Rèn luyện tư duy sử dụng hệ thống công cụ kiểm soát mục tiêu của Doanh nghiệp để đưa ra các phương án thực hiện chiến lược phát triển Doanh nghiệp trên cơ sở hệ thống thông số thay vì cảm xúc và phán đoán.

- Thảo luận, đưa ra các giải pháp tháo dỡ khó khăn khi giải quyết các nhu cầu về quản trị doanh nghiệp trên cơ sở tính toán hiệu quả tối ưu để bảo đảm chi phí duy trì hoạt động của đơn vị sử dụng.

Đào tạo kỹ thuật các dòng máy Photocopy Fujifilm
Đào tạo kỹ thuật các dòng máy Photocopy Fujifilm
24/07/2023 132 lượt xem
Ngày 21/4/2023, tập đoàn VPS phối hợp Fujifilm Business innovation Việt Nam tổ chức Chương trình đào tạo kỹ thuật các dòng máy Photocopy Fujifilm
Xem chi tiết
Hội thảo Chống hàng giả, hàng nhái
Hội thảo Chống hàng giả, hàng nhái
12/08/2021 351 lượt xem
Hiện nay, các nước trong khu vực và trên thế giới đã có những chính sách thay đổi như tăng thuế, áp dụng hàng rào kỹ thuật để bảo hộ sản xuất trong nước, trong hoạt động thương mại, đặc biệt các cuộc chiến tranh thương mại Mỹ -Trung, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc… có tác động rất lớn đến nền kinh tế của Việt Nam.
Xem chi tiết
Giảm sức cạnh tranh trên thị trường Máy Văn phòng
Giảm sức cạnh tranh trên thị trường Máy Văn phòng
12/08/2021 484 lượt xem
Cách mạng công nghiệp 4.0 với sự phát triển vượt bậc của ngành công nghệ, sự đổi mới máy moc thiết bị để tối ưu hóa máy móc phục vụ nhu cầu ngày càng cao của con người.
Xem chi tiết
Danh mục Đào tạo
Văn Hóa
Đối tác của Hiệp hội