TRỊNH LÊ GIANG
TRỊNH LÊ GIANG
Giới tính: Nữ
Sinh nhật: 01/01
Chức vụ: Trợ lý
TRỊNH LÊ GIANG
CÔNG TY TNHH REMANN

Quy mô: 20

Công ty TNHH REMANn được thành lập tại Việt Nam tháng 12/2017, với vốn đầu tư 100% từ Hàn Quốc, là một thành viên thuộc REMANn Incorporated (Hàn Quốc).

Lĩnh vực kinh doanh: Công nghệ thông tin

Cung cấp dịch vụ xử lý thiết bị CNTT sau sử dụng (ITAD), các giải pháp về phần cứng và phần mềm CNTT và bán buôn bán lẻ thuộc lĩnh vực CNTT.

Bên cạnh các hoạt động kinh doanh, REMANn còn thực hiện nhiều dự án CSR và hoạt động hướng tới xã hội như những dự án cung cấp thiết bị và khóa học CNTT cho người yếu thế trong xã hội nhằm thu hẹp khoảng cách số.

Tầm nhìn doanh nghiệp:

- Ý tưởng thành lập doanh nghiệp: Vì sự tồn tại của cả môi trường và con người, chúng tôi muốn tạo ra một thế giới không còn tồn tại việc vứt bỏ rác thải một cách thiếu suy nghĩ.

- Nhà đổi mới xã hội sinh thái:

 

  • Dịch vụ: Khai phá những giá trị của các thiết bị CNTT đã bị vứt bỏ và lan toả điều này ra toàn thế giới.

  • Quy trình thực hiện: Đạt đủ trình độ chuyên môn và sức sáng tạo để xử lý các loại thiết bị CNTT một cách an toàn và hợp pháp.

  • Người thực hiện: Tạo nên một cộng đồng văn minh chung niềm tin và lý tưởng

Nguyễn Tuấn Minh
Nguyễn Tuấn Minh
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh nhật: 24/12
Hoàng Nhị Lan
Hoàng Nhị Lan
Sinh nhật: 15/05
Ngô Thúy Hồng
Ngô Thúy Hồng
Sinh nhật: 27/03
Bùi Bình Minh
Bùi Bình Minh
Giám đốc
Sinh nhật: 05/04
Bùi Tuấn Dương
Bùi Tuấn Dương
Sinh nhật: 26/08
Vũ Văn Công
Vũ Văn Công
Giám đốc
Sinh nhật: 21/07
Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Văn Tiến
Giám đốc
Sinh nhật: 07/02
Nguyễn Văn Tú
Nguyễn Văn Tú
Tổng giám đốc
Sinh nhật: 28/05
Nguyễn Đức Vinh
Nguyễn Đức Vinh
Giám đốc
Sinh nhật: 25/01
Mai Huy Hạnh
Mai Huy Hạnh
Giám đốc
Sinh nhật: 30/03
Phùng Xuân Thành
Phùng Xuân Thành
Giám đốc
Sinh nhật: 29/06
Nguyễn Thành Nam
Nguyễn Thành Nam
Sinh nhật: 10/11
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Sinh nhật: 26/03
Phạm Văn Vĩ
Phạm Văn Vĩ
Giám đốc
Sinh nhật: 01/08
NGUYỄN VĂN CƯỜNG  
NGUYỄN VĂN CƯỜNG  
Sinh nhật: 13/11
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
Sinh nhật: 17/03
Nguyễn Đức Phương
Nguyễn Đức Phương
Sinh nhật: 22/03
Nguyễn Thị Lương
Nguyễn Thị Lương
Sinh nhật: 15/02
NGUYỄN HỮU VĨNH
NGUYỄN HỮU VĨNH
Sinh nhật: 08/11
Sinh nhật: 08/11
ĐÀM XUÂN DƯƠNG
ĐÀM XUÂN DƯƠNG
Giám Đốc
Sinh nhật: 02/12
Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng
Sinh nhật: 16/11
Phạm Thị Diệp
Phạm Thị Diệp
Sinh nhật: 16/11
Lê Nhật Việt
Lê Nhật Việt
Giám đốc
Sinh nhật: 22/03
Lê Thanh Tuấn
Lê Thanh Tuấn
Giám đốc
Sinh nhật: 23/11
Nguyễn Đức Công
Nguyễn Đức Công
Sinh nhật: 14/08
Kiều Lâm
Kiều Lâm
Sinh nhật: 20/10
NGUYỄN CHÍ HIẾU
NGUYỄN CHÍ HIẾU
Sinh nhật: 24/11
Nguyễn Nhật Hồng
Nguyễn Nhật Hồng
Sinh nhật: 30/11
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Sinh nhật: 07/12
Đối tác của Hiệp hội