Phạm Thành Tâm
Phạm Thành Tâm
Giới tính: Nam
Sinh nhật: 17/05
Chức vụ:
Phạm Thành Tâm
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ THIÊN PHÚ GIA

Quy mô:
Sinh nhật: 25/08
Quách Như Liên
Quách Như Liên
Sinh nhật: 08/10
Sinh nhật: 03/06
CỬA HÀNG TIN HỌC 175A
CỬA HÀNG TIN HỌC 175A
Sinh nhật: 14/06
Nhà tài trợ của năm