Vũ Văn Công
Vũ Văn Công
Số 2, phố Thúy Lĩnh, P. Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội
Giám đốc
Sinh nhật: 21/07
Phạm Thị Diệp
Phạm Thị Diệp
Sinh nhật: 16/11
Ông Nguyễn Mạnh Dũng
Ông Nguyễn Mạnh Dũng
Sinh nhật: 08/12
Trang Tuấn Kiệt
Trang Tuấn Kiệt
Sinh nhật: 08/12
Nguyễn Thị Thu Hà
Nguyễn Thị Thu Hà
Sinh nhật: 08/08
NGUYỄN HỮU VĨNH
NGUYỄN HỮU VĨNH
Sinh nhật: 08/11
Quách Như Liên
Quách Như Liên
Sinh nhật: 08/10
Tập đoàn Neosys
Sinh nhật: 04/04
Lê Nhật Việt
Lê Nhật Việt
Giám đốc
Sinh nhật: 22/03
Sinh nhật: 03/06
Lê Tuấn Anh
Lê Tuấn Anh
Sinh nhật: 07/12
Mai Huy Hạnh
Mai Huy Hạnh
Giám đốc
Sinh nhật: 30/03
Nguyễn Văn Tú
Nguyễn Văn Tú
Tổng giám đốc
Sinh nhật: 28/05
Nguyễn Nhật Hồng
Nguyễn Nhật Hồng
Sinh nhật: 30/11
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Thanh Tùng
Sinh nhật: 26/03
NGUYỄN VĂN CƯỜNG  
NGUYỄN VĂN CƯỜNG  
Sinh nhật: 13/11
Nguyễn Tuấn Minh
Nguyễn Tuấn Minh
Tập đoàn VPS
Chủ tịch Hội đồng quản trị
Sinh nhật: 24/12
Phùng Xuân Thành
Phùng Xuân Thành
Giám đốc
Sinh nhật: 29/06
Kiều Lâm
Kiều Lâm
Sinh nhật: 20/10
NGUYỄN CHÍ HIẾU
NGUYỄN CHÍ HIẾU
Sinh nhật: 24/11
Nguyễn Văn Thắng
Nguyễn Văn Thắng
Sinh nhật: 16/11
Phạm Văn Vĩ
Phạm Văn Vĩ
Giám đốc
Sinh nhật: 01/08
Lê Đức Anh
Lê Đức Anh
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU THƯƠNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HẢI ANH
Sinh nhật: 17/03
Lê Thanh Tuấn
Lê Thanh Tuấn
Giám đốc
Sinh nhật: 23/11
Đinh Ngọc Ba
Đinh Ngọc Ba
Sinh nhật: 27/04
Bùi Bình Minh
Bùi Bình Minh
Giám đốc
Sinh nhật: 05/04
Nguyễn Đức Công
Nguyễn Đức Công
Sinh nhật: 14/08
Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Văn Tiến
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VĂN PHÒNG BẢO NGUYÊN
Giám đốc
Sinh nhật: 07/02
Nguyễn Đức Vinh
Nguyễn Đức Vinh
Giám đốc
Sinh nhật: 25/01
Bùi Thị Ngọc
Bùi Thị Ngọc
Sinh nhật: 08/12
Nhà tài trợ của năm