Văn bản pháp luật

Thông tư 37/2016/TT-BTC
Thông tư 37/2016/TT-BTC
15/07/2021 173 lượt xem
Từ ngày 15/4/2016, Thông tư 37/2016/TT-BTC quy định lãi suất cho vay của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực.
Xem chi tiết
Hướng dẫn cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN
Hướng dẫn cấp mã số thuế đối với cá nhân nộp thuế TNCN
15/07/2021 184 lượt xem
Tổng cục Thuế vừa ban hành Công văn 896/TCT-KK hướng dẫn cấp mã số thuế (MST) đối với cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN).
Xem chi tiết
Quy định mới về mức lương tối thiểu vùng mới tăng từ 160.000 – 200.000 đồng/tháng
Quy định mới về mức lương tối thiểu vùng mới tăng từ 160.000 – 200.000 đồng/tháng
15/07/2021 161 lượt xem
Nghị định 157/2018/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng mới tăng từ 160.000 – 200.000 đồng/tháng
Xem chi tiết
02 Nghị định mới trong lĩnh vực lao động, tiền lương và quan hệ lao động áp dụng 1/1/2019.
02 Nghị định mới trong lĩnh vực lao động, tiền lương và quan hệ lao động áp dụng 1/1/2019.
15/07/2021 109 lượt xem
Từ 01/01/2019 nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành, một số điểm nổi bật trong lĩnh vực lao động, tiền lương và quan hệ lao động như sau:
Xem chi tiết
Toàn bộ tài liệu phổ biến pháp luật bảo hiểm xã hội, y tế 2016
Toàn bộ tài liệu phổ biến pháp luật bảo hiểm xã hội, y tế 2016
15/07/2021 131 lượt xem
Hiệp hội dệt may Việt Nam đăng tải bộ tài liệu để các doanh nghiệp sử dụng lao động
Xem chi tiết
Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động
Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH: Hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động
15/07/2021 195 lượt xem
Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 54/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động (NLĐ) làm công việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng.
Xem chi tiết
Nghị định 115/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
Nghị định 115/2015/NĐ-CP: Quy định chi tiết một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
15/07/2021 126 lượt xem
Nghị định 115/2015/NĐ-CP hướng dẫn việc điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH như sau:
Xem chi tiết
Quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
Quy định về mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH
15/07/2021 130 lượt xem
Thông tư 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2018 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15/2/2019.
Xem chi tiết
Mức lương tối thiểu vùng mới tăng từ 160.000 – 200.000 đồng/tháng bắt đầu từ ngày 01/01/2019
Mức lương tối thiểu vùng mới tăng từ 160.000 – 200.000 đồng/tháng bắt đầu từ ngày 01/01/2019
15/07/2021 111 lượt xem
Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu doanh nghiệp phải trả cho người lao động đã có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019.
Xem chi tiết
Nhà tài trợ của năm