Bãn lãnh đạo Hiệp hội
Danh sách các chức danh lãnh đạo và chức năng nhiệm vụ Hiệp hội máy văn phòng Việt Nam - VOMA
14/06/2021 275 Lượt xem
DANH SÁCH CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO VÀ CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

HIỆP HỘI MÁY VĂN PHÒNG VIỆT NAM - VOMA

 
1. Ông Nguyễn Tuấn Minh: Chủ tịch Hiệp Hội
 • Phụ trách chung
 • Thanh tra tài chính
2. Ông Võ Văn Quyền: Phó chủ tịch
 • Phụ trách đối ngoại
 • Phụ trách pháp chế
 • Phụ trách đào tạo
 • Phụ trách phát triển thị trường
3. Ông Lê Tuấn Anh: Phó chủ tịch
 • Phụ trách tài chính
 • Phụ trách các hoạt động văn hóa, xã hội
4. Ông Vũ Văn Công: Phó chủ tịch
 • Phụ trách phát triển hội viên Miền Bắc
 • Phụ trách phát triển hội viên Miền Trung
 • Phụ trách truyền thông, tổ chức sự kiện
5. Ông Võ Trọng Đính: Phó chủ tịch
 • Phụ trách phát triển hội viên Miền Nam
6. Ông Võ Trọng Đính: Tổng thư ký
7. Bà Nguyễn Thu Hà: Phó Tổng thư ký
8. Ông Nguyễn Đức Vinh: Phó Tổng Thư Ký
Thư ngỏ của Chủ tịch Hiệp hội Thư ngỏ của Chủ tịch Hiệp hội
Hiệp hội Máy văn phòng Việt Nam được thành lập vào ngày 07/07/2020. Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA.
11/06/2021 370 lượt xem
Điều lệ của Hiệp Hội Máy văn phòng Việt Nam Điều lệ của Hiệp Hội Máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
11/06/2021 252 lượt xem
Ủy viên Ban chấp hành Ủy viên Ban chấp hành
Ban chấp hành do đại hội bầu ra, có nhiệm kỳ cùng với nhiệm kỳ của Đại hội. Bao gồm các thành viên sau:
14/06/2021 319 lượt xem
Tầm nhìn và Sứ mệnh Tầm nhìn và Sứ mệnh
Xây dựng Hiệp hội thành một tổ chức chuyên nghiệp, uy tín, đại diện cho toàn ngành Máy văn phòng Việt Nam.
14/06/2021 287 lượt xem
Quyết Định Thành Lập VOMA Quyết Định Thành Lập VOMA
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
09/07/2021 160 lượt xem
Sơ đồ tổ chức Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam Sơ đồ tổ chức Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
09/07/2021 289 lượt xem
Chức năng, nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam Chức năng, nhiệm vụ Ban Lãnh đạo Hiệp Hội máy văn phòng Việt Nam
Hiệp hội VOMA luôn nỗ lực không ngừng để ngày càng phát triển bền vững, tạo ra những chương trình hoạt động, sự kiện bổ ích cho Hội viên, kết nối giao thương xúc tiến thương mại tạo sự trường thịnh của chính đội ngũ doanh nghiệp trong đại gia đình VOMA
09/07/2021 153 lượt xem
Nhà tài trợ của năm