Ngành Máy văn phòng có được giảm thuế giá trị gia tăng không ?
09/02/2022 637 Lượt xem
Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội với một số nội dung nổi bật về: Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022
Theo đó, giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%),
Trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
Bên cạnh đó, cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.
Tuy nhiên Ngành máy văn phòng một số loại máy như máy photocopy, Máy quét, máy in có thể kết nối với máy xử lý dữ liệu tự động, mực in,... vẫn giữ nguyên thuế 10%.

Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ
Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ
10/03/2023 226 lượt xem
Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Xem chi tiết
Đối tác của Hiệp hội