Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2021
(HPA) Ngày 05/3/2021, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2021.
22/07/2021 605 Lượt xem
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Căn cứ các Nghị quyết của HĐND Thành phố: số 15/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triền kinh tế - xã hội năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội năm 2021; số 20/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ dự toán ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2021; Quyết định số 5568/QĐ-UBND ngày 09/12/2020 về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 của thành phố Hà Nội; UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2021 (Sau đây viết tắt là Chương trình).

Để góp phần xây dựng hình ảnh, thương hiệu Thủ đô Hà Nội - Xanh, Văn hiến, Văn minh, Hiện đại; đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế; có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng cao và có môi trường đầu tư thuận lợi, UBND Thành phố đã giao Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội (HPA) chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan:

Góp phần thực hiện hóa mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 7.5-8.0%/năm trong giai đoạn 2021-2025 đã được Thành phố đề ra tại Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII cũng như mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 của Thành phố.
 

 
Tiếp tục phát huy những thuận lợi và kết quả đạt được trong công tác xúc tiến theo hướng tập trung một đầu mối đã được UBND Thành phố xác định và triển khai hiệu quả trong giai đoạn 2015-2020; tích hợp được các lĩnh vực trong cùng một nội dung nhằm tiết kiệm chi phí xúc tiến nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao, đặc biệt là đối với các hoạt động xúc tiến có quy mô lớn, những thị trường trọng điểm;

Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn ngân sách Nhà nước dành cho công tác xúc tiến; thuận lợi cho việc kết hợp công tác xúc tiến với công tác đối ngoại trong các sự kiện, đặc biệt là đối với các sự kiện tại nước ngoài. Tạo điều kiện thuận lợi để các cấp, các ngành, các thành phần kinh tế, các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân cùng tham gia các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch; đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm, nâng cao tính liên kết, phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Một số nhiệm vụ trọng tâm được đề ra, trong đó đáng chú là cần thực hiện các giải pháp đồng bộ, tránh dàn trải nguồn lực để nâng cao chất lượng công tác xúc tiến, các lĩnh vực triển khai phải theo hướng tập trung,  kết hợp công tác xúc tiến với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp xuất khẩu lớn đang hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ, hỗ trợ nhà đầu tư, doanh nghiệp từ khâu đăng ký kinh doanh đến triển khai dự án và giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tổ chức những sự kiện kết nối cung - cầu có tính liên ngành, liên vùng giúp cho các doanh nghiệp trong việc giới thiệu các sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm trong nước và quốc tế.

Ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghệ mới, năng lượng sạch, thân thiện với môi trường trong các lĩnh vực thông qua việc kêu gọi nguồn vốn đầu tư xã hội theo nhiều hình thức;...
 

 
HPA được giao là đầu mối chủ trì tổ chức thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình xúc tiến năm 2021 của Thành phố đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ, quy định liên quan. Cùng với đó, các cơ quan quản lý nhà nước về Chương trình có trách nhiệm phối hợp với Trung tâm về nội dung các hoạt động thuộc lĩnh vực được phân công. Chế độ thông tin, báo cáo được UBND Thành phố yêu cầu thực hiện định kỳ và theo yêu cầu của Thành phố, Bộ, Sở quản lý ngành và theo Quy chế Phối hợp xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.
 
Nguồn: HPA
http://hpa.hanoi.gov.vn/thuong-mai/chuong-trinh-xuc-tien-thuong-mai/chuong-trinh-xuc-tien-ha-noi/chuong-trinh-xuc-tien-dau-tu-thuong-mai-du-lich-thanh-pho-ha-noi-nam-2021-a13234

Bình luận facebook
HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ 21 - VIETNAM EXPO 2023 tại TP. HỒ CHÍ MINH HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ 21 - VIETNAM EXPO 2023 tại TP. HỒ CHÍ MINH
HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ VIỆT NAM LẦN THỨ 21 - VIETNAM EXPO 2023 tại TP. HỒ CHÍ MINH Những đột phá trong công nghệ và giải pháp cho năm lĩnh vực lớn
28/11/2023 0 lượt xem
TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LỚN NHẤT NGÀNH VĂN PHÒNG VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM TRIỂN LÃM QUỐC TẾ LỚN NHẤT NGÀNH VĂN PHÒNG VÀ GIẢI PHÁP THÔNG MINH LẦN ĐẦU TIÊN TẠI VIỆT NAM
Doanh nghiệp đang tìm kiếm đối tác, khách hàng, cơ hội để đẩy mạnh phát triển kinh doanh bền vững? Hãy tham gia Triển lãm Quốc tế về Giải pháp văn phòng thông minh, Thiết bị, Máy và Văn phòng phẩm 2024, sự kiện hoành tráng nhất trong lĩnh vực công nghệ văn phòng và thiết bị công nghệ.
14/06/2023 907 lượt xem
Kết quả Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Thương mại của Hiệp định Thương mại tự do Kết quả Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Thương mại của Hiệp định Thương mại tự do
Kết quả Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban Thương mại của Hiệp định Thương mại tự do song phương giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA)
22/07/2021 297 lượt xem
Đối tác của Hiệp hội