Hội chợ triển lãm trong nước năm 2021
Cục xúc tiến thương mại tổng hợp danh sách Hội chợ triển lãm trong nước năm 2021 với tổng hợp các ngành nghề, ngành hàng.
22/07/2021 322 Lượt xem
Các doanh nghiệp ngành máy và thiết bị văn phòng có thể tìm hiểu các Hội chợ:

Tháng 10: Hội chợ Quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam 2021 (VIIF 2021)

Tháng 11: Triển lãm quốc tế VIETBUILD HÀ NỘI 2021

Và các Hội chợ khác theo File đính kèm ./.

Danh sách Hội chợ triển lãm trong nước 2021 (VN)

Danh sách Hội chợ triển lãm trong nước 2021 (EN)

Danh sách Hội chợ triển lãm trong nước 2021 (CN)
Bình luận facebook
Nhà tài trợ của năm