Thông tư số 71/2021/TT-BTC 1 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp
25/08/2021 120 Lượt xem

Thông tư số 71/2021/TT-BTC ngày 17/8/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở thực hiện xã hội hoá chưa truy thu theo Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Chính phủ.

Nhà tài trợ của năm